1394-02-06   ||   1774

سرپرست نایب رئیسی کمیته سومو کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، دکتر مهدی گودرزی به عنوان سرپرست نایب رئیسی کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد. در بخشی از حکم دکتر دادگر به دکتر گودرزی آمده است:

احتراماً با توجه به معرفی سرپرست کمیته سومو، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست نایب رئیسی کمیته سومو به مدت شش ماه منصوب می گردید.

امید است با استعانت از ایزد منان و بهره گیری از تجارب خود در کلیه امور محوله موفق و موید باشید.

لازم به توضیح اینکه قهرمانی در تیم های ملی فدراسیون کشتی، نایب رئیس فدراسیون ورزش سه گانه، بازرس انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، و رئیس کمیته ورزش دانشگاهی فدراسیون آسیایی او-اسپرت گزیده ای سوابق ارزشمند ایشان در حوزه ورزش می باشد. ضمناً دکتر گودرزی دارای دکتری تخصصی مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران و مسئولیت های متعدد دانشگاهی می باشد.