1394-02-06   ||   1829

سرپرست نایب رئیسی بانوان کمیته سومو کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، معصومه منوچهری به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد.

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، معصومه منوچهری به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد. در بخشی از حکم دکتر دادگر به منوچهری آمده است:

احتراماً با توجه به معرفی سرپرست کمیته سومو، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان کمیته سومو به مدت شش ماه منصوب می گردید.

امید است با استعانت از ایزد منان و بهره گیری از تجارب خود در کلیه امور محوله موفق و موید باشید.

لازم به توضیح اینکه قهرمانی در هنرهای رزمی، و کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی گزیده ای سوابق ارزشمند ایشان در حوزه ورزش می باشد.