1394-03-23   ||   3077

رئیس کمیته سومو استان مازندران منصوب شد

هادی حسن نژاد عمرانی به عنوان رئیس کمیته سومو استان مازندران منصوب و مشغول به کار شد.

هادی حسن نژاد عمرانی به عنوان رئیس کمیته سومو استان مازندران منصوب و مشغول به کار شد.

شایان ذکر است عضویت در تیم های ملی فدراسیون و لیگ برتر کشتی، و عناوین قهرمانی متعدد گزیده ای از سوابق ورزشی ایشان می باشد. همچنین آقای حسن نژاد هم اکنون آموزگار درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش بوده و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه پیام نور می باشد.