1394-03-30   ||   2181

ابوالفضل چروی و رضا صمدی به عنوان اعضای شورای فنی سومو کشور منصوب و مشغول به کار شدند.

یکی از پیشنهادات اعضای هیئت رئیسه سومو کشور در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور سومو عضویت آقایان ابوالفضل چروی (مربی تیم استان خراسان شمالی) و رضا صمدی (مربی تیم استان تهران) در شورای فنی سومو کشور بود که طی احکامی جداگانه از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار سومو در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اعضای این شورا منصوب و مشغول به کار شدند.

یکی از پیشنهادات اعضای هیئت رئیسه سومو کشور در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور سومو عضویت آقایان ابوالفضل چروی (مربی تیم استان خراسان شمالی) و رضا صمدی (مربی تیم استان تهران) در شورای فنی سومو کشور بود که طی احکامی جداگانه از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار سومو در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اعضای این شورا منصوب و مشغول به کار شدند. در بخشی از احکام دکتر منوچهری به چروی و صمدی آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در امور ورزش و عطف به پیشنهاد اعضای محترم هیئت رئیسه کمیته سومو، به موجب این حکم به عنوان "عضو شورای فنی کمیته سومو کشور" منصوب می‌شوید.

امید است بررسی مستمر مقررات فنی سومو، برنامه‌ریزی جهت برگزاری اردوهای تیم‌های ملی، و گزینش کادر فنی تیم‌های ملی با هماهنگی سایر اعضای شورا به عنوان اهم وظایف جنابعالی مورد توجه قرار گیرد.