1395-09-08   ||   1715

اعضای جدید شورای فنی سومو کشور منصوب شدند

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر منوچهری رئیس کمیته سومو، دو نفر از متخصصین امر به ترکیب شورای فنی سومو کشور افزوده شدند

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار سومو در ج.ا.ایران، دکتر غلامعلی شهمرادی، اسلام عبدی، مصطفی محمودی و معصومه منوچهری به عنوان اعضای جدید شورای فنی سومو کشور منصوب و مشغول به کار شدند.