1398-02-15   ||   2242

انتصاب دبيركل و سرپرست كميته استعداديابى

بنيانگذار سومو ايران طى احكامى دبيركل جديد سومو كشور و سرپرست كميته استعداديابى را منصوب كرد

طى احكامى جداگانه از سوى دكتر جاسم منوچهرى بنيانگذار سومو در ج.ا.ايران و عضو هيأت اجرايى فدراسيون سومو قاره آسيا؛ امين ابراهيميان و مصطفى تراب به ترتيب به عنوان سرپرست حوزه دبيرى سومو كشور و سرپرست كميته استعداديابى و توسعه قهرمانى سومو كشور منصوب و مشغول به كار شدند. 

ابراهيميان دانشجوى مقطع دكترى تخصصى فيزيولوژى ورزشى بوده و علاوه بر سوابق داورى، پيش از اين هدايت كميته استعداديابى سومو كشور را عهده دار بوده است. همچنين تراب مربى تيم منتخب سومو استان مازندران بوده كه شاگردان وى در ششمين دوره مسابقات قهرمانى سومو كشور به نتايجى درخور دست يافته بودند.