تالار مشاهیر >> قهرمانان مرد 67- کیلوگرم

وزن 67- کیلوگرم

رنکینگ نام ونام خانوادگی قد بهترین عنوان قهرمانی استان مجموع امتیاز
1 بهرام جمالپور   طلای ایران   70
2 علیرضا تنها   طلای نخبگان جهان   50
3 محمدرضا خادمی   طلای ایران   30
3 سجاد خسروی   طلای ایران   30
3 مجید رضایی عمران   برنز نخبگان جهان   30
3 مسلم فرامرزی   برنز نخبگان جهان   30
7 حسن امیری   نقره ایران   25
7 نیما احمدی   نقره ایران   25
7 سیدمصطفی حسینی   نقره ایران   25
7 رضا ملکی   نقره ایران   25

مشاهده رنکینگ سایر اوزان