تالار مشاهیر >> قهرمانان مرد 85- کیلوگرم

وزن 85- کیلوگرم

رنکینگ نام ونام خانوادگی قد بهترین عنوان قهرمانی استان مجموع امتیاز
1 محسن ابراهیمی   پنجم جهان   115
2          
3          
4 محمد بخشی‌درونکلا   طلای ایران   55
5 یعقوب رستمی   طلای ایران   50
6 حسین خانپور   طلای ایران   30
7 اسماعیل نظری‌نیا   نقره ایران   25
7 ناصر رضانژاد   نقره ایران   25
9 بهنام لطفی   برنز ایران   20
9 شهاب نوروزی   برنز ایران   20

مشاهده رنکینگ سایر اوزان