تالار مشاهیر >> قهرمانان مرد 115- کیلوگرم

وزن 115- کیلوگرم

رنکینگ نام ونام خانوادگی قد بهترین عنوان قهرمانی استان مجموع امتیاز
1 محمد حمید   برنز آسیا   80
2 داود فلاحی   طلای ایران   75
3 ابوالفضل چروی   پنجم جهان   70
4 امیر قجر   طلای ایران   55
5 شجاع مقصودی   نقره نخبگان جهان   40
6 دانا رضازاده   طلای ایران   30
6 سیدهادی موسوی   طلای ایران   30
8 محمدرضا عدالت لرد   برنز ایران   20
8 میلاد خواجه حسنی   برنز ایران   20
8 ابوالفضل بربط   برنز ایران   20

مشاهده رنکینگ سایر اوزان