آرشیو اخبار

یکی از پیشنهادات اعضای هیئت رئیسه سومو کشور در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور سومو عضویت آقایان ابوالفضل چروی (مربی تیم استان خراسان شمالی) و رضا صمدی (مربی تیم استان تهران) در شورای فنی سومو کشور بود که طی احکامی جداگانه از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار سومو در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اعضای این شورا منصوب و مشغول به کار شدند.

ابوالفضل چروی و رضا صمدی به عنوان اعضای شورای فنی سومو کشور منصوب و مشغول به کار شدند.

رقابت دیدنی ریکیشی‌ها در اولین دوره مسابقات کشوری سومو (کشتی ژاپنی)

رقابت دیدنی ریکیشی‌ها در اولین دوره مسابقات کشوری سومو (کشتی ژاپنی)

هادی حسن نژاد عمرانی به عنوان رئیس کمیته سومو استان مازندران منصوب و مشغول به کار شد.

رئیس کمیته سومو استان مازندران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی کمیته سومو، اولین دوره مسابقات قهرمانی سومو کشور ویژه آقایان به منظور انتخاب نفرات برتر جهت شرکت در قهرمانی سومو جهان (ژاپن - 2015) در مورخ 22 خردادماه 1394 با همکاری فدراسیون ورزش های رزمی در تهران برگزار خواهد شد.

اولین دوره مسابقات قهرمانی سومو کشور برگزار خواهد شد.

کمیته سومو کلاس آموزشی فنی کمربند مشکی دان یک برگزار می کند

کمیته سومو کلاس آموزشی فنی کمربند مشکی دان یک برگزار می کند

رضا صمدی سمین پور به عنوان رئیس کمیته سومو استان تهران منصوب و مشغول به کار شد.

رئیس کمیته سومو استان تهران منصوب شد

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، دکتر مهدی گودرزی به عنوان سرپرست نایب رئیسی کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد. در بخشی از حکم دکتر دادگر به دکتر گودرزی آمده است:

سرپرست نایب رئیسی کمیته سومو کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، معصومه منوچهری به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد.

سرپرست نایب رئیسی بانوان کمیته سومو کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، مهندس احسان جانمحمدی به عنوان سرپرست دبیری کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد.

سرپرست دبیری کمیته سومو کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی علی دادگر سرپرست فدراسیون ورزش های رزمی، جاسم منوچهری بعنوان سرپرست کمیته سومو منصوب و مشغول به کار شد.

جاسم منوچهری سرپرست کمیته سومو شد

وزارت ورزش و جوانان با شروع به فعالیت رشته ورزشی سومو موافقت رسمی خود را اعلام کرد.

آغاز رسمی فعالیت سومو