1394-05-06   ||   2275

نماینده حوزه نایب رئیسی بانوان سومو کشور با نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های رزمی دیدار و گفتگو کرد.

اولین جلسه سرپرست نائب رئیس فدراسیون در امور بانوان خانم کریمی با نواب رئیس فدراسیون در بخش بانوان، در محل فدراسیون در خصوص عملکرد گذشته و آینده بخش بانوان فدراسیون برگزار شد.

اولین جلسه سرپرست نائب رئیس فدراسیون در امور بانوان خانم کریمی با نواب رئیس فدراسیون در بخش بانوان، در محل فدراسیون در خصوص عملکرد گذشته و آینده بخش بانوان فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کمیته سومو در این جلسه که با حضور میترا کریمی نایب رئیس بانوان و دکتر امینی نائب رئیس فدراسیون و تنی چند از نواب رئیس سبک های تحت پوشش فدراسیون ورزش های رزمی برگزار گردید، سحر شاملو به نمایندگی از نایب رئیس بانوان کمیته سومو درخصوص راهبردهای توسعه ورزش بانوان بحث و تبادل نظر کرد.

شنیده ها حاکی از آن است که اولین دوره مسابقات قهرمانی سومو کشور ویژه بانوان در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.