1394-05-15   ||   1659

مدیر اجرایی امور بانوان سومو کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی منوچهری، سحر شاملو به عنوان "مدیر اجرایی امور بانوان سومو کشور" منصوب و مشغول به کار شد.

در بخشی از حکم دکتر منوچهری به شاملو آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده شما در امور ورزش و عطف به پیشنهاد نایب رئیس محترم بانوان کمیته سومو، به موجب این حکم به عنوان "مدیر اجرایی امور بانوان کمیته سومو کشور" منصوب می‌شوید.

امید است تلاش مستمر در راستای توسعه ورزش بانوان، برنامه‌ریزی جهت ایجاد فرصت‌های مشارکت بانوان در این رشته ورزشی، و اهتمام به پیگیری امور اجرایی بانوان سومو کشور به عنوان اهم وظایف شما مورد توجه قرار گیرد.