1394-11-02   ||   1898

اطلاعیه مهم در خصوص دوره های آموزشی و مسابقات قهرمان قهرمانان سومو در بهبهان

تغییرات اندکی در زمان و برنامه برگزاری دوره های مربیگری عملی درجه 3، داوری درجه 3 و آزمون تعیین سطح کمربند زرد تا مشکی دان 3 ویژه آقایان و بانوان و نیز مسابقات سومو صورت پذیرفته است

به گزارش روابط عمومی کمیته سومو کشور، برنامه رویداد سومو در بهبهان با اندکی تغییر در تاریخ آن به شرح ذیل برگزار خواهد شد:
1. دوره مربیگری عملی درجه 3، داوری درجه 3 و آزمون تعیین سطح کمربند زرد تا مشکی دان 3 ویژه بانوان مورخ 14 بهمن ماه در بهبهان برگزار خواهد شد.

2. دوره مربیگری عملی درجه 3، داوری درجه 3 و آزمون تعیین سطح کمربند زرد تا مشکی دان 3 ویژه آقایان مورخ 15 بهمن ماه در بهبهان برگزار خواهد شد.

3. ثبت نام و وزن کشی آقایان جهت شرکت در مسابقات قهرمان قهرمانان سومو ایران انتخابی تیم ملی روز پنج شنبه 15 بهمن ماه در بهبهان انجام خواهد شد.

4. مسابقات قهرمان قهرمانان سومو ایران انتخابی تیم ملی روز جمعه 16 بهمن ماه در بهبهان برگزار خواهد شد.

لطفا جهت شرکت در هر یک از برنامه های مذکور، متقاضیان مدارک لازم را به طور کامل همراه داشته باشند.
ضمناً آقای محمدرضا عبدی، مدیر امور اجرایی کمیته سومو کشور، جهت هرگونه هماهنگی پاسخگوی سوالات متقاضیان خواهند بود.

شماره تماس آقای عبدی: 09186111960