1395-05-22   ||   2718

دکتر طوس کیانی عضو هیئت رئیسه سومو کشور شد

طی حکمی از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار سومو در ج.ا.ایران، دکتر کیانی به عضویت هیئت رئیسه درآمد

دکتر طوس کیانی فوق تخصص بیماری های داخلی و دارای سوابق اجرایی در حوزه ورزش با حکم دکتر منوچهری بنیانگذار و رئیس کمیته سومو جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هیئت رئیسه سومو کشور منصوب گردید. در حکم منوچهری به کیانی آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در امور اجرایی ورزش و به استناد مفاد مندرج در اساسنامه کمیته سومو جمهوری اسلامی ایران به موجب این حکم به عنوان

"عضو هیئت رئیسه کمیته سومو ج.ا.ایران"

به مدت یکسال منصوب می‌شوید تا در چهارچوب مفاد اساسنامه مزبور اقدام به انجام وظایف محوله نمائید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای رشته ورزشی سومو از درگاه خداوند منان خواهانم.