1395-09-08   ||   2098

انجمن سومو دانشجویان کشور راه اندازی شد

طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور، رئیس انجمن سومو دانشجویان کشور منصوب و مشغول به کار شد

       طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور، دکتر مهدی گودرزی به عنوان رئیس انجمن سومو دانشجویان کشور منصوب و مشغول به کار شد.

اماده سازی تیم ملی سومو دانشجویان جهت حضوری قدرتمند در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان سال 2017 در دستور کار این انجمن قرار گرفت.