1395-09-26   ||   2399

برگزاری موفقیت‌آمیز دوره تربیت استعدادیاب ورزش‌های رزمی – سطح مقدماتی

اولین دوره تربیت استعدادیاب ورزش‌های رزمی در سطح مقدماتی به اهتمام کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی سومو کشور و نظارت فدراسیون ورزش‌های رزمی برگزار گردید.

به گزارش کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی سومو کشور اولین دوره تربیت استعدادیاب ورزش‌های رزمی در سطح مقدماتی با نظارت فدراسیون ورزش‌های رزمی در مورخ 1395/09/25 در سالن آموزش آن فدراسیون برگزار گردید. در دوره مذکور 32 مربی در دو گروه مردان و زنان از استان‌های سراسر کشور حضور داشته که در آن 7 ساعت آموزش فشرده صورت پذیرفت. دکتر جاسم منوچهری بنیانگذار سومو در جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در تدریس آن دوره، کلیات استعدادیابی را حول محورهای مفاهیم، اهمیت و تاریخچه، ارزیابی توانمندی‌های جسمانی، روانی، فیزیولوژیکی، سلامت عمومی و ملاحظات جامعه‌شناختی در استعدادیابی ورزش‌های رزمی تشریح نمود و در پایان مدل مطلوب اجرایی استعدادیابی در ورزش کشور در نوع بومی آن در جامعه مخاطب ورزش‌های رزمی را با تاکید بر رشته ورزشی منحصر به فرد سومو تجزیه و تحلیل نمود.

گواهی‌نامه رسمی شرکت‌کنندگان در دوره فوق طی روزهای آتی آماده و تقدیم ایشان خواهد گردید. همچنین از بین برترین‌های شرکت‌کننده در دوره فوق ترکیب 7 نفره جدید کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی سومو کشور شامل رئیس، دبیر و پنج نفر عضو انتخاب و به زودی با صدور احکام مسئولیت معرفی و مشغول به کار خواهند شد.

ضمن توضیح اینکه، کلیه دارندگان گواهینامه تربیت استعدادیاب سطح مقدماتی مجاز به ثبت نام در دوره 30 ساعته (تئوری و عملی) تربیت استعدادیاب سطح سه که مقرر است پایان بهمن ماه 1395 در شهر تهران برگزار گردد خواهند بود.