تالار مشاهیر >> قهرمانان مرد 55- کیلوگرم

وزن 55- کیلوگرم

رنکینگ نام ونام خانوادگی قد وزن استان -
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

مشاهده رنکینگ سایر اوزان