تالار مشاهیر >> قهرمانان مرد 115+ کیلوگرم

دسته 115+ کیلوگرم مردان

رتبه

نام و نام خانوادگی

بهترین عنوان

مجموع امتیاز

1

محمدرضا عدالت لرد

طلای ایران

90

2

عرفان جعفری

طلای ایران

55

3

ساسان الهی نژاد

طلای ایران

50

4

محمدرضا علائدینی

نقره ایران

45

5

احمد هادی زاده

برنز ایران

20

5

میلاد خواجه حسنی

برنز ایران

20


 

مشاهده رنکینگ سایر اوزان