1398-11-18   ||   2024

دوره تشریح جدیدترین قوانین داوری سومو

نسل جدید داوران سومو کشور به آخرین نسخه قوانین و مهارت‌های داوری تجهیز شدند

به گزارش روابط عمومی سومو کشور، امروز دوره داوری سومو با حضور نمایندگانی از استان‌های تهران، البرز، فارس و خراسان‌شمالی با تمرکز ویژه بر مهارت‌های گیوجی وفق آخرین قوانین و مقررات مصوب فدراسیون بین‌المللی سومو برگزار گردید. این دوره با تدریس جاسم منوچهری عضو هیأت اجرایی فدراسیون آسیایی سومو و داور رسمی فدراسیون جهانی و امین ابراهیمیان دبیر سومو کشور به میربانی پایگاه استعدادیابی سومو ایران برگزار و نسل جدید داوران با 2 دستور کار مشخص مرتبط با هشتمین رویداد ملی پیشرو و نیز تقسیم کار ستادی درجهت تحقق اهداف کوتاه مدت در سال 1399 با موفقیت سازماندهی گردید.