1399-09-20   ||   1478

نشست مدیران سومو استان اصفهان برگزار شد

تیم اجرایی سومو استان اصفهان با حضور مدیران ارشد و منتخبین قهرمانان خود تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی سومو کشور، جلسه برخط اصفهانی‌ها به منظور همفکری در خصوص سازماندهی رویدادهای ورزشی منطبق بر دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه کرونا برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای هیأت رئیسه سومو استان اصفهان در بستر فضای مجازی برگزار گردید، موضوعاتی از قبیل برگزاری دوره‌های فنی، مربیگری و داوری و دستورکار مشخص در سه ماهه منتهی به سال جدید کاری، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

همچنین هم‌زمان با ارائه پیشنهادات مرتبط با اقدامات آتی توسط اعضاء، مدیران ارشد سومو کشور منجمله بنیان‌گذار، دبیرکل و تنی چند از کارکنان ستادی به عنوان مهمان در جلسه یادشده حضور بهم رساندند.