1399-09-21   ||   1441

بررسی موضوع تجدید دوره‌های تربیت استعدادیاب سومو در نشست برخط امروز

در ادامه سلسله نشست‌های برخط سومو جمعی از همکاران جدید پایتخت و تنی چند از قهرمانان به بحث و بررسی برنامه‌های پیشرو پرداختند

به گزارش روابط عمومی سومو کشور، جلسه‌ای که با حضور بنیانگذار، دبیرکل و برخی قهرمانان صاحب نام سومو کشور عصر امروز در بستر گفتگوی برخط برگزار گردید برنامه‌های اجرایی مرتبط با تجدید دوره‌های تربیت استعدادیاب سومو، اقدام به تقویت پیوند سومو و مدارس، سازماندهی مسابقات ویژه نظامیان، دانشجویان و دانش‌آموزان و منطقه‌بندی کشور به منظور عملیاتی ساختن برنامه‌های کشف و پرورش استعداد در سومو به تحلیل و بررسی گذاشته شد. در جلسه یادشده همکارانی جدید در بدنه سومو پایتخت، نکته نظرات خود در راستای توسعه هرچه بیشتر این رشته را ارائه نمودند.