1401-09-15   ||   2278

نشست صمیمی دکتر منوچهری و رومان ایلیف در روسیه

بنیان‌گذار سومو ایران و رئیس کمیته ورزش‌های ملی و خارج از برنامه المپیک روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

به گزارش کمیته ارتباطات تشکیلات سومو ایران، در جریان جام جهانی مشترک‌المنافع سومو در شهر چخوف استان مسکو، دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار سومو در ایران و کشورهای منطقه و عضو هیأت اجرایی فدراسیون سومو آسیا با رومان ایلیف رئیس کمیته ورزش‌های ملی و غیرالمپیکی روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست با تحلیل برنامه و موضوعات مشترک منطقه‌ای، همکاری‌های مشترک بین قاره‌ای و توسعه بین‌المللی سومو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است کمیته ورزش‌های ملی و غیرالمپیکی (خارج از برنامه المپیک) روسیه به لحاظ ساختار، تعدد فدراسیون‌های ملی عضو، بودجه و وسعت اثرگذاری، سازمانی به مراتب بزرگتر و قدرتمندتر از کمیته ملی المپیک روسیه محسوب می‌گردد که فدراسیون سومو این کشور نیز یکی از نهادهای ملی مورد حمایت این کمیته محسوب می‌گردد.