1395-03-29   ||   1847

اطلاعیه کمیته سومو کشور درخصوص تشکیل تیم منتخب در سال 1395 منتشر شد

تیم منتخب کمیته سومو کشور با تصمیم اعضای شورای فنی از منتخبین ادوار گذشته مسابقات ملی و استانی تشکیل خواهد گردید

با عنایت به تصمیم اخیر شورای فنی و نیز همزمانی ماه مبارک رمضان با امتحانات دانشگاه ها و نیز زمان محدود باقی مانده تا مسابقات جهانی مغولستان، اعضای تیم منتخب اعزامی از بین منتخبین مسابقات قهرمانی کشور تهران، بهبهان و منتخبین استان ها گزینش خواهند شد و مسابقات قهرمانی کشور سال 1395 پس از مسابقات جهانی مغولستان سازماندهی خواهد گردید.