1395-09-08   ||   3005

استاژ فنی سومو در جنوبی‌ترین نقطه کشور

با حضور دکتر منوچهری بنیانگذار سومو و سرمربی تیم ملی استاژ فنی در جزیره کیش برگزار شد

استاژ فنی سومو در جزیره کیش با تدریس دکتر جاسم منوچهری ویژه ساکنین جزیره طی روزهای 20 و 21 آذرماه 1395 با شرکت 25 مربی و ورزشکار برگزار گردید. دوره مذکور به اهتمام حمزه شیرآقایی مسئول کمیته سومو استان هرمزگان سازماندهی گردید.