1398-06-24   ||   2084

اردوی آماده سازی تیم ملی سومو در پایتخت

اردوی آماده سازی تیم ملی سومو اعزامی به قهرمانی 2019 جهان از فردا در پایتخت کلید خواهد خورد

به گزارش سازمان تیم های ملی سومو جمهوری اسلامی ایران اردوی آماده سازی تیم ملی مردان جهت حضوری قدرتمند در بیست و سومین آوردگاه جهانی - اوزاکا 2019 از 25 شهریورماه 1398 در تهران به مدت 5 روز برگزار خواهد شد. 13 جلسه تمرین در 3 مجموعه ورزشی تحت هدایت کادر فنی تیم ملی برای ملی پوشان کشورمان پیش بینی شده است. 15 مهرماه سال جاری ملی پوشان سومو ایران به منظور شرکت در قهرمانی 2019 جهان، تهران را به مقصد سرزمین آفتاب تابان ترک خواهند کرد.