تالار مشاهیر >> قهرمانان زن 60- کیلوگرم

 

دسته 60- کیلوگرم زنان

رتبه

نام و نام خانوادگی

بهترین عنوان

مجموع امتیاز

1

طاهره عباسپور

طلای ایران

95

2

فاطمه اهوزرین

طلای ایران

30

3

زهرا کرد زنگنه

نقره ایران

25

4

معصومه جوادی

برنز ایران

20

4

راحله‌سادات طباطبایی

برنز ایران

20


مشاهده رنکینگ سایر اوزان