تالار مشاهیر >> قهرمانان زن 80+ کیلوگرم

 

دسته 80+ کیلوگرم زنان

رتبه

نام و نام خانوادگی

بهترین عنوان

مجموع امتیاز

1

لیلا ظفری نیا

طلای ایران

140

2

سپیده میردریکوند

نقره ایران

70

3

فاطمه بهروزی

طلای ایران

55

4

شهلا کمایی

نقره ایران

25

5

فرحناز طالبی

برنز ایران

20

5

نسرین نکویی

برنز ایران

20

5

نسرین محمدی

برنز ایران

20

5

شیما نوروزی

برنز ایران

20

5

امینه محمودی

برنز ایران

20

5

زهرا طحانی

برنز ایران

20


مشاهده رنکینگ سایر اوزان