1394-02-22   ||   2341

رئیس کمیته سومو استان تهران منصوب شد

رضا صمدی سمین پور به عنوان رئیس کمیته سومو استان تهران منصوب و مشغول به کار شد.

رضا صمدی سمین پور به عنوان رئیس کمیته سومو استان تهران منصوب و مشغول به کار شد.

شایان ذکر است عضویت در تیم های ملی فدراسیون کشتی، مربیگری در لیگ برتر کشتی، و عناوین قهرمانی متعدد گزیده ای از سوابق ورزشی ایشان می باشد. همچنین آقای صمدی هم اکنون رئیس اداره ورزش و جوانان باقرشهر می باشد.