1399-02-04   ||   2130

قهرمانى سومو ٢٠٢٠ جهان به تعويق افتاد!

شیوع گسترده کرونا ویروس برنامه مسابقات قهرمانی سومو جهان را تغییر داد

به نقل از دفتر مرکزی فدراسیون بین‌المللی سومو مستقر در توکیو، بيست و چهارمين دوره مسابقات قهرمانى سومو جهان كه مقرر بود ١٥ و ١٦ شهريورماه سال جارى در شهر كورتوزين لهستان برگزار گردد، در پى شيوع كوويد١٩ به سال ٢٠٢١ منتقل شد. فدراسيون بين‌المللى سومو، ميزبانى آوردگاه جهانى بيست و چهارم را طبق برنامه قبلى و با تعويق زمانى يكساله در لهستان تضمين نموده است.

اين در حاليست كه برنامه برگزارى چهاردهمين دوره مسابقات قهرمانى سومو آسيا به ميزبانى چين تايپه مورخ ٢٢ و ٢٣ آذرماه ١٣٩٩، همچنان دست نخورده باقى مانده است. سومو (رزم ملى ژاپن و قديمى‌ترين رزم سنتى جهان) يك رشته شناسايى شده توسط كميته بين‌المللى المپيك (از سال ١٩٩٨) است كه علاوه بر حضور در فهرست انتظار ورود به بازى‌هاى المپيك، جزو برنامه اصلى ورلدگيمز و كامبت‌گيمز بوده و رقابت‌هاى آن يكى از پربيننده‌ترين ورزش‌هاى مبارزه‌اى در سطح جهان محسوب مى‌‌گردد.