1398-10-17   ||   2041

گزارش کلی قهرمانی سومو جهان در وب سایت فدراسیون جهانی

فدراسیون بین‌المللی سومو با انتشار تصویر جاسم منوچهری در رسانه رسمی خود، قهرمانی 2019 جهان را گزارش کرد

به گزارش کمیته ارتباطات سومو ایران، فدراسیون بین‌المللی سومو با انتشار تصویری از صحنه داوری جاسم منوچهری در اوزاکا مرتبط با فینال دسته فوق سنگین بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان، بزرگترین رخداد سومو آماتوری در سال 2019 را در رسانه رسمی خود گزارش کرد.