1398-10-28   ||   1657

اطلاعیه کمیته آموزش و پژوهش سومو کشور

کمیته آموزش و پژوهش سومو کشور در خصوص کلیه احکام فنی، مربیگری و داوری صادر شده اطلاعیه‌ای صادر کرد

براساس مصوبه هیأت رئیسه سومو ایران وفق مقررات موجود در ورزش کشور و همچنین دستورالعمل دوره‌های آموزشی سومو، به اطلاع عموم می‌رساند کلیه احکام فنی صادر شده سومو از تاریخ صدور حکم به مدت "یک سال" و احکام داوری و مربیگری صادر شده سومو از تاریخ صدور به مدت "دو سال" معتبر می‌باشند. لذا در صورت عدم ارتقاء احکام یادشده به مرتبه بالاتر پیش از اتمام اعتبار آن، حکم صادر شده از درجه اعتبار ساقط و صدور مجدد آن مستلزم گذراندن مراحل کامل همان دوره خواهد بود.

کمیته آموزش و پژوهش سومو به منظور حمایت از جامعه تحت پوشش خود در سطح کشور، به آن دسته از متقاضیانی که تاکنون موفق به ارتقاء هریک از احکام فنی، مربیگری و یا داوری خود نشده‌اند، تا 15 اسفندماه 1398 فرصت داده تا با ارسال درخواست حضور در دوره آموزشی مرتبه بالاتر و تکمیل مدارک مرتبط، نسبت به ارتقاء احکام اقدام نمایند. متقاضیان می‌توانند مدارک خود به آدرس ایمیل (sumo.iri@gmail.com) ارسال نمایند. لازم به ذکر است مهلت مشخص شده تمدید نخواهد شد.

کمیته آموزش و پژوهش سومو جمهوری اسلامی ایران