1399-03-02   ||   1649

اولین جلسه کمیته فنی سومو در سال 1399 برگزار گردید

جلسه ویدئویی کمیته فنی سومو کشور با حضور اعضاء و چند عضو مهمان برگزار شد

به گزارش سخنگوی کمیته فنی سومو کشور، جمعه دوم خردادماه 1399 ساعت 11 تا 13 اعضای آن کمیته پیرامون بررسی موضوعات مختلف به روش ویدئو کنفرانس گردهم آمده و به بحث و تبادل نظر پرداختند. در جلسه یادشده جزئیات برنامه مسابقات کشوری آفلاین سومو با ارائه نکته نظرات گوناگون نهایی گردید. همچنین براساس مصوبه جلسه، دریافت کارت بیمه خدمات درمانی ورزشکاران به نام "رشته سومو" جهت شرکت در هریک از رویدادهای پیشرو الزامی شد. کلیات تغییر آئین‌نامه دریافت و ارتقاء احکام فنی سومو نیز یکی دیگر از بندهای مهم دستور جلسه بود که به تصویب اکثریت مطلق اعضاء حاضر رسید و نسخه نهایی آن به فدراسیون و دپارتمان‌های استانی سراسر کشور ارسال خواهد شد.