1401-01-25   ||   996

برگزاری جلسه سومو استان مازندران

جلسه هماهنگی فعالیت‌های سومو استان مازندران با حضور مسئولین استانی و کشوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی تشکیلات سومو کشور، جلسه مشترک مدیران و قهرمانان سومو استان مازندران با حضور رئیس و دبیرکل سومو کشور با دستور بررسی فعالیت‌های استانی، ملی و بین‌المللی سال 1401 در بستر فضای مجازی ساعت 22 روز گذشته برگزار گردید.