1395-04-23   ||   1760

دوره های فنی، مربیگری و داوری ویژه آقایان و بانوان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد

دوره آموزشی داوری درجه 3، مربیگری عملی درجه 3 و آزمون فنی تعیین سطح کمربند مشکی دان یک تا سه ویژه آقایان و بانوان در اصفهان برگزار خواهد شد

        در راستای دانش افزایی خانواده سومو کشور، کمیته سومو ج.ا.ایران در نظر دارد دوره های آموزشی داوری درجه 3، مربیگری عملی درجه 3 و آزمون فنی تعیین سطح کمربند مشکی دان یک تا سه ویژه آقایان و بانوان را در اصفهان برگزار نماید. اطلاعات دوره های آموزشی مذکور که مورخ 24 و 25 تیرماه 1395 برگزار می گردند به شرح ذیل می باشد:

  • مکان برگزاری دوره: اصفهان- رباط سوم- فلکه نگین- خیابان بنت الهدی صدر- جنب فروشگاه ملت- باشگاه فدک
  • زمان برگزاری دوره: 1395/04/24 ساعت 8 الی 11 صبح داوری بانوان، ساعت 11 الی 14 مربیگری بانوان، ساعت 15 الی 18 آزمون فنی بانوان و در مورخ 1395/04/25 ساعت 8 الی 11 صبح داوری آقایان، ساعت 11 الی 14 مربیگری آقایان، ساعت 15 الی 18 آزمون فنی آقایان
  • مدرس آقایان (مربیگری، داوری و فنی): دکتر جاسم منوچهری
  • مدرس بانوان (مربیگری، داوری و فنی): استاد معصومه منوچهری