آرشیو اخبار

کمیته سومو کلاس آموزشی فنی کمربند مشکی دان یک برگزار می کند

کمیته سومو کلاس آموزشی فنی کمربند مشکی دان یک برگزار می کند

رضا صمدی سمین پور به عنوان رئیس کمیته سومو استان تهران منصوب و مشغول به کار شد.

رئیس کمیته سومو استان تهران منصوب شد

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، دکتر مهدی گودرزی به عنوان سرپرست نایب رئیسی کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد. در بخشی از حکم دکتر دادگر به دکتر گودرزی آمده است:

سرپرست نایب رئیسی کمیته سومو کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، معصومه منوچهری به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد.

سرپرست نایب رئیسی بانوان کمیته سومو کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی علی دادگر، سرپرست محترم فدراسیون ورزش های رزمی، مهندس احسان جانمحمدی به عنوان سرپرست دبیری کمیته سومو کشور منصوب و مشغول به کار شد.

سرپرست دبیری کمیته سومو کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی علی دادگر سرپرست فدراسیون ورزش های رزمی، جاسم منوچهری بعنوان سرپرست کمیته سومو منصوب و مشغول به کار شد.

جاسم منوچهری سرپرست کمیته سومو شد

وزارت ورزش و جوانان با شروع به فعالیت رشته ورزشی سومو موافقت رسمی خود را اعلام کرد.

آغاز رسمی فعالیت سومو